Kle Mens Kle Mens
  • Kl-Mens-Stach-5
  • Kle Mens Stach1
  • Kle Mens Stach 2

    Detail


Drawing, pencil & charcoal on paper, 40x25, 2012-2013.


"Wuj Stach kaleka podczas Pierwszej Komunii Świętej"

Rysunek, ołówek, węgiel na papierze, 40x25, 2012-2013.