Kle Mens Kle Mens

Sphinx

2019

Oil on panel

9.4 x 21.2in. (24 x 54 cm)

In this self-portrait, Kle Mens adopts the mystical poise of the famously ambiguous Sphinx: a winged lion with the head of a human. While originally the gatekeeper to the Greek city of Thebes, and making frequent appearance in Mesopotamian artefact, the Renaissance period saw to a revival of the Sphinx in European decorative art. Although the work converges these histories, it is inspired by the magical creatures Kle Mens first encountered in St. John’s book of the Apocalypse, who signal an impending end to known civilization, and the possibility of renewal thereafter. 

Sfinks 

2019

Olej na desce 

24 x 54 cm

W tym autoportrecie Kle Mens przyjmuje mistyczną postawę wieloznacznego Sfinksa:

Uskrzydlonego lwa z głową człowieka. Chociaż początkowo był on strażnikiem greckiego miasta Teb i często pojawiał się w mezopotamskich artefaktach, okres renesansu doprowadził do odrodzenia Sfinksa w europejskiej sztuce dekoracyjnej. Ten Sfinks jest inspirowany mitycznymi stworzeniami z Apokalipsy Św. Jana i sygnalizuje zbliżający się kres dotychczas znanej cywilizacji i następującą po niej odnowę.