Kle Mens Kle Mens

30x30x18 cm, polymer composite, edition of 15 casts, 2017.

Augustinian nun and stigmatist, born in 14th century Italy. Before joining the convent, she was a wife and a mother. When her husband was murdered, her sons sought revenge. Rita prayed to God to take her sons rather than submit them to the mortal sin of murder. Both her sons died of dysentery. St. Rita received a bleeding stigmata on her forehead. She is a patron of family problems.

St. Rita 4/15 is in the collection of the National Museum in Gdańsk. 

Św. Rita

30x30x18 cm, kompozyt polimerowy, edycja 15 odlewów, 2017

Urodzona w XIV wieku włoska stygmatyczka, augustianka. Zanim wstąpiła do zakonu, była żoną i matką. Jej mąż został zamordowany, a synowie szukali zemsty. Rita modliła się, by Bóg prędzej zabrał ich do siebie, niż pozwolił na grzech morderstwa. Obaj zmarli na dyzenterię. Św. Rita otrzymała krwawiący stygmat na czole. Jest patronką problemów rodzinnych. 

Św. Rita 4/15 została zakupiona do kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.