Kle Mens Kle Mens

Oil on panel, 180x146 cm, 2016

Kummernis, also known as Wilgefortis, is a cult figure in folk traditions. She has never been officially recognized as a saint. Legend has it that she was the king's daughter, forced to marry a pagan ruler. Because she wanted to preserve her virginity, Jesus gave her his own face with a beard. Her enraged father sentenced her to crucifixion. The story probably stems from an erroneous interpretation of early representations of the crucified Christ in liturgical vestments, which were taken for women's dress. Images of a crucified woman with a beard were worshiped in churches and monasteries.

Kummernis is in the collection of the National Museum in Gdańsk. 

Kummernis

Olej na desce, 180x146 cm, 2016

Kummernis, znana także jako Wilgefortis to postać otoczona kultem w tradycjach ludowych. Nigdy nie została uznana oficjalnie za świętą. Legenda głosi, iż była królewską córką, którą postanowiono wydać za mąż za pogańskiego władcę. Ponieważ chciała zachować niewinność, Jezus podarował jej swoją twarz. Ojciec skazał ją na ukrzyżowanie. Prawdopodobnie historia wywodzi się z błędnego zinterpretowania wczesnośredniowiecznych przedstawień Chrystusa ukrzyżowanego w szatach liturgicznych, które wzięto za damską suknię. Wizerunki ukrzyżowanej kobiety z brodą czczono w kościołach i klasztorach. 

Kummernis