Kle Mens Kle Mens
Hybrid Prophecy

REJEKT Gallery presents Hybrid Prophecy, a solo show of one of Poland's exceptional young artists, Kle Mens. The work will be exhibited at 82a Commercial Street, a former public toilet in London’s East End and is curated by Elaine Tam. 14-23 June 2019. Private view: 13th June 2019, 6pm

Hybrid Prophecy draws together new and existing works of one of Poland's exceptional young artists, Kle Mens. In her first UK solo show, Kle Mens makes a brave incantation, summoning both religious martyrs and mythological hybrids to evoke the formidable force of female transformation, which underlies all her work. This exhibition sees to Kle Mens revisiting the idolatry of female purity of her youth through the martyrs series, with focus on those whose punishment was sex-related or sexuality-specific. In a relational gesture of self-sacrifice, paint becomes embodied flesh in St. Agata, the venerated saint a prime example of the extraordinary sufferances endured by female devotees. A tense and disarming dedication, Kle Mens’ severing of her own breast is a profound moment of ekstasis propelling her into the temporality of long-standing religious order, a remark upon the continued urgency of feminist concerns. With similar spirit, she investigates the unusual, always- timeliness of the apocalypse — the recurring crisis of individual, collective and planetary future that haunts existence. In Hybrid Prophecy, Kle Mens presents us with this provocation: a stunningly detailed film work, which animates and subverts Hans Memling's The Last Judgement. The centrepiece around which the themes of the exhibition revolve, The Last Judgement sees her assuming new bodies and fictions, while persisting with the religious iconography that she is passionately indebted to. As such, two mythological hybrids that feature in the Apocalypse of St. John become proto- Renaissance self-portraits. Kle Mens adopts the mystical poise of the famously ambiguous, riddlingSphinx. Her traditional painting technique begets a certain magic — one of majestic strength, and silent yet photorealistic liveness — which also courses through Harpy. While the eagle is emblematic of the Polish state, in the Apocalypse it behaves as a premonition, heralding a collapse between sky and earth. With this, Kle Mens continues her elegant foray into mythic territories, their power and their promise.


REJEKT Gallery zaprasza na „Hybrid prophecy” - indywidualną wystawę Kle Mens
82a Commercial Street, 14-23.06.2019
Wernisaż: 13.06.2019, 18.00

W Hybrid Prophecy - pierwszej indywidualnej wystawie artystki w Wielkiej Brytanii - Kle Mens przyzywa męczennice oraz mitologiczne hybrydy, by dokonać kobiecej transformacji, która leży u podstaw całej jej pracy. Kle Mens odnosi się do kultu religijnej czystości, który przenikał jej dzieciństwo, poprzez serię przedstawień męczennic, których tortury były związane z seksualnością i z płcią. Św. Agata z obciętą piersią uosabia cierpienie kobiet poświęcających się w fanatycznym wyznaniu wiary. To rozbrajające poświęcenie - pozbawienie się na obrazie własnej piersi - jest momentem ekstazy, który odsyła do bezczasu świata religii, przypominając jednocześnie o ciągłej aktualności problemów feministycznych. W podobnym duchu Kle Mens bada ciągle nawracającą apokalipsę, kryzys indywidualnej, zbiorowej i planetarnej przyszłości, który nawiedza naszą egzystencję. W Hybrid Prophecy Kle Mens przedstawia prowokację: oszałamiająco szczegółową animację Sąd Ostateczny, która przewrotnie ożywia Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, komentując jednocześnie polską politykę, zdominowaną przez symbolikę narodowo-religijną. Centralnym punktem wystawy jest właśnie Sąd Ostateczny: Kle Mens wciela się w nowe ciała i fikcje, nie porzucając religijnej ikonografii, której jest namiętnie wierna. Dwie mitologiczne hybrydy występujące w Apokalipsie św. Jana stają się na obrazach Kle Mens protorenesansowymi autoportretami: Kle Mens przyjmuje mistyczną postawę Sfinksa, z całą jej dwuznacznością. Jej tradycyjna technika malowania rodzi magię - majestatyczną siłę i cichą, ale fotorealistyczną witalność - która przepełnia również Harpię. Orzeł jest godłem polskiej państwowości, ale w Apokalipsie pełni rolę przepowiedni, zapowiadając upadek nieba i ziemi. Wcielając się w orlicę Kle Mens kontynuuje wycieczkę w mityczne terytoria, w ich moc i obietnicę.
Hybrid Prophecy łączy nowe i istniejące dzieła Kle Mens.