Kle Mens Kle Mens
Kle Mens St. Catherine


St. Catherine of Siena

2016
Oil on panel
9 x 31 in. (23 x 80 cm)

St. Catherine of Siena was an Italian mystic and ‘Doctor of the Church’, a rare position of recognisable power uncommon for women of the fourteenth century. She was known to regularly experience states of ecstasy and erotism, convulsing for hours until stigmata eventually appeared on her body. In one of these visions, Jesus gifted her a gold ring which she would see on her finger until the end of her days. She followed a sophisticated regime of masochistic penance to practice the humility of Jesus - flagellating herself three times a day, minimizing food intake and sleeping only an hour every so often. Catherine died during one of her ecstasies, deliriously repeating the word “blood.” 

Św. Katarzyna ze Sieny
2016
Olej na desce 23x80 cm.

Św. Katarzyna ze Sieny była czternastowieczną włoską mistyczką, Doktorem Kościoła, posiadała rzadką pozycję połączoną z realną władzą niespotykaną wśród ówczesnych kobiet. Podczas swoich regularnych ekstaz drżała godzinami w konwulsjach, na jej ciele pojawiały się stygmaty. W jednym z widzeń Jezus dał jej złotą obrączkę, którą do końca tylko ona widziała na swym palcu. W imię Jezus stosowała wyszukany reżim masochistycznej pokuty – biczowała się trzy razy dziennie, ograniczyła do minimum przyjmowanie pokarmów, spała tylko godzinę co dwa dni. Umarła podczas ekstazy, delirycznie powtarzając słowo „krew”.