Kle Mens Kle Mens

Black Madonna Black Madonna Crying in White and Red, 2'46, 2017
Directed by: Kle Mens
Cinematography by: Barbara Kaja Kaniewska
Produced by: Dominika Połomska, Koi Studio
Make up: Anna Piechocka
Cast: Kle Mens
Studio: Bratanka Studio, Warsaw, Poland

"Black Madonna Crying in White and Red" is a short film in which Kle Mens painted black takes on the form of the Madonna of Jasna Góra, the most popular Marian painting in Poland. The black color abstracted from the painting becomes a symbolic sign of divinity. Referring to another popular iconographic motif - to the figures of the Virgin Mary crying bloody tears, the artist cries, except that one of her eyes cries blood, and the other - milk. Blood and milk are body fluids associated with femininity, fertility, corporality, and also the colors of the Polish flag; in Kle Mens' movie, the divine meets with the human.

„Czarna Madonna płacząca na biało-czerwono” to kilkuminutowy film, w którym pomalowana na czarno Kle Mens wciela się w postać Jasnogórskiej Madonny, najpopularniejszego przedstawienia Maryjnego w Polsce. Wyabstrahowany z obrazu kolor czarny staje się syntetycznym znakiem boskości. Nawiązując do innego popularnego motywu ikonograficznego - do figur Matki Boskiej płaczących krwawymi łzami, artystka płacze, z tym że tylko z jednego jej oka leci krew, z drugiego natomiast - mleko. Krew i mleko to płyny ustrojowe powiązane z kobiecością, płodnością, cielesnością, ale także barwy polskiej flagi; w filmie Kle Mens to, co boskie, spotyka się z tym, co ludzkie.

Photos from the screening in Częstochowa by Marcin Szczygieł:

marcin-szczygiel-arteria-dzień-2-20
marcin-szczygiel-arteria-dzień-2-18
marcin-szczygiel-arteria-dzień-2-19
marcin-szczygiel-arteria-dzień-2-17