Kle Mens Kle Mens


2015
Oil on panel
21 x 10.6 in. (54 x 27 cm)

Agatha was born in the third century AD, in Catania, Sicily and came from an illustrious Roman family. After her baptism she decided to live as a virgin. However, she was soon sent to a brothel as punishment for rejecting the advances of the Quintianus, the Roman governor of Sicily. It is said that thanks to the support of God, she miraculously preserved her virginity. Still, she was then sentenced to torture, during which her breasts were cut off. Finally, Agatha was thrown on hot coals and died. As such, she is often presented iconographically during the cutting of her breasts, or with her breasts on a platter.

Św. Agata z obciętą piersią

Olej na desce, 54x27 cm, 2015

W III wieku n.e., w Katanii na Sycylii urodziła się Agata, pochodziła ze znamienitego rodu rzymskiego. Po przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie. Gdy odrzuciła rzymskiego namiestnika Sycylii Kwincjana, za karę oddano ją do domu publicznego. Mimo to, dzięki Bożemu wsparciu, zachowała dziewictwo. Następnie skazano ją na tortury, podczas których odcięto jej piersi. Ostatecznie Agata poniosła śmierć rzucona na rozżarzone węgle. W ikonografii przedstawiana podczas obcinania piersi lub z piersiami na tacy.