Kle Mens

Kle Mens (Klementyna Stępniewska, b. 1985) – Warsaw-based visual artist, working in different media (painting, objects, video art). Winner of the main prize at the XII edition of the Geppert Competition (2016), the most prestigious contest for young painters in Poland. Kle Mens graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts in 2014 under the direction of Jarosław Modzelewski and Igor Przybylski.

       
Kle Mens (Klementyna Stępniewska, ur. 1985) – warszawska artystka, pracująca w różnych mediach (malarstwo, obiekty, video art). Laureatka głównej nagrody na XII edycji Konkursu Gepperta (2016), ukończyła malarstwo na warszawskiej ASP w 2014 roku pod kierunkiem profesora Jarosława Modzelewskiego, adi. Igora Przybylskiego.

*

*
Kle Mens’s father died a tragic death, and her mother suffered from schizophrenia and became a devotee. Her childhood and teenage years were spent away from her peers, in Catholic communities. Kneeling on the cold church floor for hours on end.

Ojciec Kle Mens zmarł śmiercią tragiczną, a matka zapadła na schizofrenię i została dewotką. Dzieciństwo i lata nastoletnie Kle Mens upłynęły z dala od rówieśników, w katolickich wspólnotach. Dziewczyna godzinami klęczała na zimnej kościelnej posadzce. 

The tenth, twelfth, fourteenth hour of work passes, but Kle Mens continues to paint. She hasn’t prayed before bedtime in years, but when she holds a paintbrush she falls into a trance. Her self-portrait paintings depict her as Catholic saints and female martyrs. Kle Mens uses an original technique - dozens of translucent layers of paint are spread on bare wood, each painting taking many months to complete. 

Mija dziesiąta, dwunasta, czternasta godzina pracy, jednak Kle Mens nie przestaje malować. Już od lat nie modli się przed snem, ale gdy trzyma w ręku pędzel - wchodzi w trans. Jej obrazy-autoportrety przedstawiają ją jako katolickie święte i męczennice. Kle Mens maluje autorską techniką - nakłada dziesiątki półprzeźroczystych warstw farby na nagie drewno, każdy obraz powstaje wiele miesięcy.  

Kle Mens no longer believes in God, but she longs for the holistic image of the world, encompassing the whole of reality. She refers to Catholic motifs in a personal way, searching for existential, feminist, sexual and political contexts. She associates female martyrs with the situation of women in nationalist Poland, on the other hand, however - they are also images of her love of herself.

Kle Mens nie wierzy już w Boga, ale tęskni za holistycznym obrazem świata, który mieści w sobie całą rzeczywistość. Odwołuje się do motywów katolickich, poszukując w nich kontekstów egzystencjalnych, feministycznych, seksualnych i politycznych. Męczennice kojarzą jej się z sytuacją kobiet w nacjonalistycznej Polsce, z drugiej strony jednak - są też obrazem jej miłosnej własnej.  

The work of Kle Mens is an exercise in postsecular artistic practice. Praca Kle Mens jest ćwiczeniem z postsekularnej praktyki artystycznej.
Exhibitions in 2016/17:


„KATO", Curators / Kuratorzy: Ewa Łączyńska-Widz, Krzysztof Pacewicz, BWA Tarnów, 2016. (Individual exhibition)

„Późna polskość”, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle / Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Curators / Kuratorzy: Ewa Gorządek, Stach Szabłowski, Warsaw, 2017. (Group exhibition)

„Jego białe pióra, oświecone słońcem, błyszczały jak samo słońce”, Henryk Gallery, Kraków 2017. (Group exhibition)

Exhibition at the Geppert Competition / Wystawa konkursowa w ramach 12. Konkursu Gepperta, Curators / Kuratorzy: Magda Borgosz, Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Galeria Awangarda, BWA Wrocław, Wrocław, 2016. (Group exhibition)

Exhibition of video art at the "Forum Otwarcia ULEGŁOŚĆ // WŚCIEKŁOŚĆ // WOLNOŚĆ" / Wystawa prac wideo w ramach "Forum Otwarcia ULEGŁOŚĆ // WŚCIEKŁOŚĆ // WOLNOŚĆ", Curator / Kuratorka: Ewa Toniak, Nowy Teatr, Warsaw, 2016. (Group exhibition)


Earlier exhibitions / Wcześniejsze wystawy:

Individual exhibitions in cooperation with Katarzyna Rowska / Wystawy indywidualne w duecie z Katarzyną Rowską:

”Ten cały związek nie był właściwie związkiem”, BWA Zielona Góra, 2014 (cooperation / współpraca Igor Przybylski). „b o z i a”, była przestrzeń Galerii 2.0, Warszawa, 2013 (cooperation / współpraca Anna Sudoł).

„Kooperacja”, Galeria Turbo, Warszawa, 2013 (cooperation / współpraca Anna Sudoł). „el nino”, Galeria CKiS “Wieża Ciśnień”, Konin 2013.

„Plama oleju w prosektorium”, Galeria Działań, Warszawa, 2012. „hello_”, Galeria Łazienkowska, Warszawa, 2012.

Group exhibitions / Wystawy zbiorowe: 

 "Pani Wanda już mi się znudziła", Galeria WizyTUjąca, Warszawa, 2013. 

 ”Noc Muzeów”, ASP Wydział Malarstwa, Warszawa, 2013.

„Industrial”, Galerie Jama, Ostrava, 2012. 

„Live Show”, BWA Galeria Miejska, Tarnów, 2012. 

 „Sztuka Wszędzie”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2012. 

 „Noc Muzeów”, ASP Wydział Grafiki, Warszawa, 2012. 

 „Po prostu rysunek”, Galeria Wystawa, Warszawa, 2012.